سرای ملک

.
سرای ملک
سرای ملک  در بازار پایین زنجان قرار دارد. سرای ملک به مساحت 82/2811 متر مربع با داشتن یک حیاط وسه دالان ورودی ویک دالان عمود بردالان ورودی جنوبی که از سمت شرق دارای یک ورودی دیگر میباشد که در یک طبقه بنا شده است
این بنا از الگوی سراهای رواق دار تبعیت کرده که امروزه رواق های آن مسدود شده وبه حجره ها اضافه گردیده است.حیاط دارای معماری چهار ایوانه با پلان مربع می باشد که دور تا دور آن دارای 20 حجره چهار راهروی دسترسی بین حجره های شرقی-غربی می باشد.به نظر می رسد ستون های رواق ها به صورت مستطیل با نیم ستونی گرد اجرا شده است. ایوان شمالی این سرا از همه مرتفع تر است.
این سرا در جبهه شمالی راسته بازار پایین قرار گرفته است در ضلع غربی آن حمام حاجی داداش و در روبروی آن سرای گلشن قرارگرفته است این سرا دارای 5 ورودی می باشد که ورودی اصلی آن درراسته بازار پایین قرار دارد و 2 ورودی به کوچه شرقی بنا و 2ورودی دیگر به فضای باز ومتروک در سمت غرب بنا (پشت حمام حاجی داداش) باز می شود.
 
حجره های اطراف این سرا به دلیل متروک شدن بیش از سایر سراها در معرض تخریب وخطرات جدی قرار دارد فرو ریختن بخش هایی در نمای جنوب شرقی سازه های طاقی را در معرض عوامل جوی مخرب داده است.در نمای شرقی نیز مورد مشابهی به صورت خفیف تر وجود دارد.این سرا امروزه کاربری بازارچه صنایع دستی دارد

/ 0 نظر / 34 بازدید