بازدیدی از سلطانیه

تربت خانه گنبد سلطانیه (چهارتا عکس)

طبقه دوم گنبد

محوطه گنبد از بالای گنبد

نرده سنگی که توسط سنگاران خود سلطانیه حکاکی شده

حیاط گنبد

خروجی راه پله از طرف طبقه دوم گنبد

محوطه خاک برداری شده

پشت بام حمام با گنبد

حیاط چمن کاری شده

عکس گنبداز درورودی اصلی

نمای کلی گنبد.تاریخ بازدید23/2/89توسط جانبازان زنجان

/ 1 نظر / 94 بازدید
بهرام

عکسهاتون جالب بود