تپه باستانی نور

 

تپه باستانی نور

یکی از مهمترین آثار سلطانیه تپه بزرگی است که در 1500 متری جنوب شرقی گنبد سلطانیه واقع شده است . از آنجا که این تپه بطور غیر مستقیم با گنبد سلطانیه دارای ارتباطاتی می باشد بطور خلاصه و فشرده از آن یاد می کنیم :
مقطع عرضی تپه تقریبا" مربع شکل است که هر ضلع آن 120 متر می باشد و ارتفاع آن به 15 متر می رسد . در حفاریهایی که توسط هیئت باستانشناسی بر بالای جبهه شرقی انجام گرفت ، به آثار ساختمانی که از سنگهای تراش سبز رنگ ساخته شده بود برخوردشد. در حفاری دامنه شرقی نیز آثار دیوارهای سنگی مشاهده شد که نشان می داد که در آن مکان یک بنای دوازده ضلعی بوده است.احتمالا" این بنا بقایای برج 16 گانه که اولجایتو دستور ساخت آن را داده بود باشد و یا به عقیده برخی ،‌کاخی بوده که در زمان فتحعلیشاه ساخته شد. و از مصالح و کاشیهای گنبد سلطانیه در آن بهره گرفته اند . شالوده این بنا با سنگ و ملاط و گچ و آهک و نمای دیوار خارجی آن شامل دو ردیف سنگهای بزرگ تراش است .هر ضلع این بنا دوازده ضلعی 8/4 متر و در بین زوایای دوازده گانه نیز نیمه ستونهای تزئینی دیده می شود . ضمنا" بدنه خارجی دو نیمه ستون جبهه شمالی را فرورفته و مقعر ترتیب داده اند و با آثار آجری که بر روی بعضی از نیم ستونها باقی است بنظر می رسد که در روی این نیم ستونها گلدسته های آجری شبیه گنبد سلطانیه وجود داشته است. پله های متعدد ویران شده که بطرف شرق تپه ادامه دارد از آثار باقیمانده ایست که می توان در بنا مشاهده نمود . گنبد ویران شده و راهروها و پله های داخلی عموما" از آجر ساخته شده اند . تزئینات بنا شامل آجر همراه با کاشیهای فیروزه ای و آبی گلدار ،‌با طرحهای ستاره چهار پر وکاشیهای کوچک چند پهلو است .

کاخ یا آرامگاه شامل قسمتهای :
1- شالوده 2- سکو 3- گنبد 4 - راهرو ورودی و پله ها 5- مصالح

همچنین طی کاوشهای باستان شناسی توسط هیئت حفاری به سرپرستی دکتر علی اصغر میرفتاح در سال 1381 با بررسی کارشناسان ، قدمت سکونت در تپه نور با کشف سفال قرمز منقوش (هندسی ) به 7000 سال پیش می رسد .

Posted by: Admin

منبع :میراث فرهنگی

/ 0 نظر / 22 بازدید