/ 2 نظر / 58 بازدید
محمدکاظم مجتهدی

یادی از شهیدان ولو باچند عکس ،دست شما درد نکند

رضا خدایی

خداوند تمام شهیدان واموات را با سرور وسالر شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین محشور بدارد- یادش بخیر مابچه بودیم و با مرحوم اصغر فوتبال بازی میکردیم- ممنون که مارا با این عکسها به گذشته پیوند زدید