کردستان 60

ماشین غنیمتی که از گروهگ دموکرات گرفته شده است

 

درست هشت روزبعداز انداختن این عکس   با دموکراتها درگیرشده  بودیم بارها ازاین سنگر ارپی جی ضدنفر شلیک شد

ساختمانهاویکدستگاه بولدزر ویکدستگاه هم مینی بوس هم جز غنایم است

آموزش افتادن از بلندی که خدابیامرزشهید نوری تمرین میداد.در درگیریهای پارتیزانی وچریکی کاربرد دارد.ومابناچاردر عملیاتهای پاکسازی می بایست امادگی لازم را بدست می اوردیم

 

این دوعکس هم ژست منواقای بابایی است.

 

 

/ 0 نظر / 48 بازدید