دعوت به همیاری

به نظر شما سلطانیه از لحاظ گردشگری جایگاهش کجاست ؟

پیشنهادشمادر جهت جذب توریست در سلطانیه چیست ؟

چه تغییراتی در سلطانیه جهت جذب توریست صورت گیرد؟

لطفا جهت پیشبرداهداف گردشگری مارا با نظراتتون راهنمایی کنید.متشکرم

/ 0 نظر / 39 بازدید