سلطانیه مقارن حکومت آق قویونلو

 

در دوران اوزن حسن آق قویونلو که از افراد برجسته این سلسله بود سلطانیه دوران نسبتاً خوبی را توام با آرامش سپری می‌کرد، به گونه‌ای که حتی در راه آبادی و مرمت شهر کوششهایی انجام می‌گرفت. در احسن التواریخ آمده است: که در سال 875 ه. ق اوزن حسن به تعمیر قبه و موقوفات سلطان محمد خدابنده و سلطان ابوسعید اقدام نمود.
از طرفی تجارت ماده حیاتی و رونق این شهر به حساب می‌آمد که پس از قسطنطنیه در سال 1453 میلادی توسط دولت عثمانی وقت و بسته شدن شاهراه تجاری ابریشم، سلطانیه یکباره از اعتبار ساقط شد، زیرا سلطانیه متکی به جاده ابریشم بود. پس از آن زمان مورخین در متون تاریخی از سلطانیه به عنوان قصبه یا قریه یاد می‌کنند.

/ 0 نظر / 63 بازدید