# رحیمی

مزار شهدای

    ردیف اسامی شهدا شهر سلطانیه ا استان زنجان نام پدر 1 شهید احمد جعفری حاجی آقا 2 // اسفندیارمرادی الیاس 3 / /محمد رضا فتح الهی محمدعلی 4 // رسول کلانتری عبدالحسین 5 // اصغر رحیمی علی ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 25 بازدید