پل سردار زنجان

این پل به شماره 1485در اثار ملی به ثبت رسیده است.

طول این پل 85/20س وارتفاع ان 9/5می باشد.

ا دههاهکتار باغ در حاشیه این رودخونه احیا شده است.

مصالح بکاربرده شده اجر -ملات آهکی-سنگ -کاشی-چوب می باشد.

این پل در اواخر دوره قاجار ساخته شده است.

در موقع بازدید این کلاغ ها هم حال وهوای خودشان را داشته اند.رحیمی ونقدیان

29/9/90

/ 1 نظر / 78 بازدید