اقایان خیبرشکن وبابایی باتفاق تعدادی از والدین شهدا

از راست اقای خیبرشکن مسئول وقت بسیج سلطانیه-پدر شهید سید اسماعیل احمدی-پدر شهید رسول ارجینی-راننده مینی بوس اقا فریدون ملکی-پدر شهید حبیبداله ختوانی-پدر شهیدسید نصرت صفوی-پدر شهید سیدعباس آقامیری-پدر شهید سید مصطفی صفوی.پائین از راست پدر شهید حبیب اله نورمحمدی-پدر شهیدان سیدصفی الدین وسید ابوالحسن صفوی-پدر شهید احمد جعفری-دایی شهید اسداله حیدری-پدر شهید ولی اله نورمحمدی.پائین ردیف سوم شیخ مسجد صاحب الزمان (عج) وذبیح اله بابایی برادر شهید وجانباز رزمنده

/ 1 نظر / 57 بازدید
احمدی

اگه امکان داره زحمت معرفی رو خودتان بکشید چرا که بعضی از این عزیزان درقید حیا ت نیستند ونسل جوان اونها رو نمی شناسند