سلطانیه در دوره صفوی

 

در دوره صفویه که در حقیقت نقطه اوج ورود سیاحان اروپایی به ایران است، سیاحان زیادی از سلطانیه دیدن کرده و شرح مشاهدات خود را دربارة آن نوشته‌اند و اوضاع آن را تا حدودی به نوشتار در آورده‌اند. تاورنیه در سفرنامه خود درباره آن آورده است. آنچه از آن باقی مانده است دلالت به آنچه خراب شده می‌کند.
سیاح معروف قرن 17 میلادی در توصیف شهر سلطانیه نگاشته است: در این شهر چند دستگاه ساختمان عالی عمومی (مسجد و کاروانسرا و قلاع و بقاع) که از لحاظ بنا و معماری شایان توجه است مشاهده می‌شود. به طوری که سلطانیه در گذشته از جانب مغرب نیم فرسخ بیشتر از حدود کنونی وسعت داشته است، وجود بقایای مساجد و معابد و قلاع و بروج نظامی در این قسمت از شهر دلیل بین ادعا به شمار می‌رود.
به استناد متون تاریخی گنبد و ارگ سلطانیه در دوره صفوی مرمت شد و کما بیش در دوره شاه طهماسب مورد توجه بود و افزون بر آن در این دوره به صورت اردوگاه نظامی مورد استفاده صفویان قرار گرفته است.منبع تبیان زنجان

 

/ 0 نظر / 26 بازدید